מחיקת עמודה

יש לסמן את עמודה - כרטיסיה 'בית' – קבוצת  'תאים'- בחר בפקודה 'מחק' – בחר באפשרות 'מחק עמודות בגיליון'. 

מחיקת עמודה

יש לסמן את השורה- כרטיסיה 'בית' – קבוצת  'תאים'- בחר בפקודה 'מחק' – בחר באפשרות 'מחק שורות בגיליון'

מחק שורה/עמודה ע"י קליק ימני

כדי למחוק שורה/עמודה יש לסמן את שורה/עמודה, קליק ימני על הטווח המסומן, מתוך התפריט הנפתח לבחור בפקודה 'מחק'

מחיקת שורה/עמודה בעזרת קיצור המקלדת - Ctrl

כדי למחוק בעזרת קיצורי מקלדת יש לסמן שורה/עמודה וללחוץ על צירוף המקשים:
FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850