הוספה בעזרת קליק ימני

סימון עמודה/עמודה, קליק ימני בתוך האזור המסומן, בחירה מהתפריט – 'הוסף' 

הוספת עמודה

סמן עמודה-  בכרטיסיה 'בית' – קבוצת  'תאים'- בחר בפקודה 'הוסף'- בחר אפשרות 'הוסף עמודות לגיליון'
הערה: העמודות יתוספו לפני העמודה המסומנת.

הוספת שורה

סמן שורה -  בכרטיסיה 'בית' – קבוצת  'תאים'- בחר בפקודה 'הוסף'- בחר אפשרות 'הוסף שורות לגיליון'
הערה: השורות יתוספו מעל השורה המסומנת

קיצור מקלדת להוספה של שורה/עמודה

לחיצה על שילוב המקשים   + Ctrl

FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850