רצועת הכלים

הלחצן הראשון ברצועת הכלים הוא לחצן   Office- מכיל את הפקודות הנפוצות כגון: פתח, סגור, חדש, שמור, שמור בשם, הדפס...

רצועת הכלים מחולקת לכרטיסיות –

'בית', 'הוספה', 'פריסת עמוד', 'נוסחאות', 'נתונים', 'סקירה', 'תצוגה'

♦ כל כרטיסיה מכילה קבוצות

♦ וכל קבוצה מכילה פקודות

למשל: בכרטיסית 'בית', בקבוצת 'גופן' יש את הפקודות שמטפלות בעיצוב הגופן.

♦ בחלק מהקבוצות מוצג חץ אלכסוני קטן בפינה השמאלית התחתונה.


♦ אם תלחץ על החץ, תוכל למצוא את אותן פקודות בגירסה הישנה יותר באקסל .

♦ באקסל 2010,2013 החליפו את הלחצן בכרטיסיה קובץ ​

הסתרת/חשיפת רצועת הכלים

♦ לחיצה כפולה על לשונית הכרטיסיה הפעילה יסתיר את רצועת הכלים ושטח הגיליון יגדל,

♦ לחיצה בודדת על לשונית הכרטיסיה, רצועת הכלים תופיע שוב, ברגע שתחזרו לעמוד בגיליון, רצועת הכלים תוסתר שוב.

♦ על מנת להציג שוב, בקביעות את רצועת הכלים, לחץ לחיצה כפולה על לשונית הכרטיסיה.

כרטיסיות תלויות הקשר

כרטיסיות תלויות הקשר זמינות רק כאשר עומדים על/בתוך האובייקט (תמונה, תרשים, טבלת ציר)
לדוגמה –
•כרטיסיות כלי התרשימים זמינות רק כאשר עומדים בתוך התרשים
 
•כאשר עומדים מחוץ לתרשים כלי התרשימים לא מופיע

סרגל הכלים לגישה מהירה

אפשר למצוא את סרגל הכלים לגישה מהירה' בצד ימין מעל רצועת הכלים או מתחת לרצועת הכלים.

(כאשר הגירסה היא באנגלית הסרגל יופיע בצד שמאל מעל רוצעת הכלים)

הסרגל מכיל את הפקודות השימושיות ביותר: 'שמור', 'בטל', ו'חזור',
 'חדש'...

כדי להוסיף פקודות לסרגל כלים גישה מהירה:

1. לחץ על החץ הקטן המופיע בצד שמאל של סרגל הכלים 'גישה מהירה'

2. בחר את הפקודה הרצויה מהרשימה הנפתחת.

3. הפקודה שבחרת תתווסף לסרגל 'גישה מהירה'


תוכל להוסיף לסרגל הכלים 'גישה מהירה' כל פקודה, גם מתוך 'רצועת הכלים'.

1. קליק ימני על הפקודה ברצועת הכלים אותה אתה מעוניין להוסיף לסרגל ' גישה מהירה',

2. בתפריט שנפתח, בחר ב- 'הוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה'.

בדוגמה: הוספת הלחצן גיליון מימין לשמאל לסרגל הכלים 'גישה מהירה '
FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850