דרכים לניוט בגיליון האקסל

♦  Ctrl + Home מחזיר לתא  A1

♦ Home מחזיר לתא, באותה שורה, לעמודה A

♦ End + Ctrl  לוקח לתא האחרון הכי רחוק שהיו בו נתונים

♦ Tab זז תא אחד שמאלה

♦ Shift+Tab זז תא אחד ימינה 

♦ Enter יורד תא אחד למטה

♦ תנועה בגיליון בעזרת החצים במקלדת

♦ קליק שמאלי על התא הרצוי בעזרת העכבר

♦ קליק בתיבת השם - הקלדת כתובת התא ,לחיצה על מקש ENTER לסיום הפעולה - 
מעביר לכתובת הרצוייה
 קליק כפול על הגבול התחתון/עליון של התא – העברה לתא האחרון/ראשון בעמודה בטווח הנוכחי.

♦ כדי לעבור לתא אחרון שיש בו נתונים בטווח הנוכחי - להחזיק לחוץ את מקש CTRL וקליק על אחד החיצים (למטה, למעלה, שמאלה, ימינה)

♦ צירוף המקשים - Ctrl+backspace  מאפשר לחזור ולראות מהו התא שעליו עומדים בפועל.
FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850