הקפאת שורה/עמודה/שורה ועמודה

  • כדי להקפיא שורה- נסמן את השורה שמתחת לשורה שנרצה להקפיא
  • ​​כדי להקפיא עמודה- נסמן את העמודה שאחרי העמודה שרוצים להקפיא
  • כדי להקפיא שורה ראשונה (1)  ועמודה A , נסמן את התא 2B 


בכרטיסיה 'תצוגה'- נבחר בפקודה 'חלון'- בחר  'הקפא חלונית' – בחר באפשרות המתאימה

ביטול הקפאה

כרטיסיה 'תצוגה'- נבחר בפקודה 'חלון'- בחר  'הקפא חלונית'- בחר 'בטל הקפאה'

FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850