העברת נתונים

בניגוד לנתונים שהועתקו, מידע המועבר ממקום למקום אינו נשאר במיקומו המקורי.
העברת נתונים מאפשרת לשנות את מיקום הנתונים ללא צורך בהקלדה חוזרת.
 • סמן את התא או טווח תאים
 • כרטיסייית 'בית' - קבוצת 'לוח' - בחר בציור של מספרים 'גזור'
 • לחץ על התא הימני העליון בטווח אליו אתה רוצה להעביר את הנתונים
 • כרטיסיה 'בית' – הפקודה 'לוח'- בחר בציור 'הדבק'

העברת נתונים בעזרת גרירה עם העכבר השמאלי

 • סמן את התא או טווח תאים.
 • הזז את מצביע העכבר לקצה התא או הטווח שסומן, מצביע העכבר משתנה לראש חץ
 • לחץ על העכבר והשאר את העכבר לחוץ,  גרור את הסימן למיקום החדש
 • שחרר את העכבר.

העברת נתונים בעזרת קליק ימני בעכבר

 • קליק ימני בעכבר- 'גזור'
 • קליק ימני בעכבר-'הדבק'

 

העברת נתונים בעזרת קיצור מקלדת

 • Ctrl+x גוזר
 • Ctrl+v מדביק

החלפת מיקום עמודות עם נתונים

 • סמן את הטווח שרוצים להעביר
 • לחצן גזור
 • סמן את התא העליון בטווח שבמקומו רוצים להעביר את הטווח הראשון
 • קליק ימני –בחר את הפקודה 'הוסף תאים שנגזרו'.

הערה: הטווחים חייבים להיות באותו אורך.

FacebookGoogle+Twitter
טלפון: 054-4685033   |   דוא"ל: ayala@excel4u2.co.il  |  כתובת: ת.ד. 751, שוהם 60850